За контакти:

Данни за фирмата:
Наименование: "МОИТЕОФЕРТИ БГ" ЕООД
Булстат: 201693972
Адрес на управление: гр. Троян 5600, ж.к. Лъгът, бл. 217, вх. Г, ет. 2, ап. 4

Адреси за кореспонденция: гр. Троян 5600, ж.к. Лъгът, бл. 217, вх. Г, ет. 2, ап. 4

Контакти:
Тел. 0888 4567 01
E-mail: [email protected]